Privacy

Khi khách hàng ghé thăm website http://hignfy.net của chúng tôi cần chấp hành theo những chính sách và điều khoản mà chúng tôi đưa ra:

  • Tất cả những bài viết tại http://hignfy.net thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Hignfy, khi quý khách muốn sao chép bài viết trên website này vui lòng để lại nguồn bài viết hoặc tác giả.
  • Bình luận những từ lịch sự, phù hợp với phong tục tập quán tại Việt Nam, không bình luận có chèn link mang tính chất Spam lấy backlink
  • Khi bình luận hãy sử dụng tên thật, không chèn từ khóa vào tên.

Xin cảm ơn!